Ergoterapi

Antalya’da bir İLK...

pediatric occupational therapy center ile ilgili görsel sonucu

 
Ergoterapist bir çocuğun şu an ki oyun, okul ve günlük yaşam aktiviteleri becerilerini değerlendirir ve onları yaş gruplarına göre gelişimsel olarak uygun olanlarla karşılaştırır ve çocuğun güçlü yanlarını da kullanarak problem alanlarına yönelik tedavi programını uygular

ERGOTERAPİ NEDİR?

Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle  sağlığı ve refahı artıran kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. (World Federation Occupational Therapy – WFOT)

Ergoterapinin en önemli amacı, çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak ya da artırmak, rollerini yerine getirmesini sağlamak ve bu yolla toplumsal katılımını gerçekleştirmektir.

Ergoterapistler  bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş bir eğitime sahiptir.

ergoterapi.png

NEDEN ERGOTERAPİ?

Çocuğun günlük yaşamdaki rolü diğer çocuklarla oynamak ve etkileşimde bulunmaktır. Ergoterapist bir çocuğun şu an ki oyun, okul ve günlük yaşam aktiviteleri hakkındaki becerilerini değerlendirir ve onları yaş gruplarına göre gelişimsel olarak uygun olanlarla karşılaştırır ve çocuğun güçlü yanlarını da kullanarak problem alanlarına yönelik tedavi programını uygular.
Duyu Bütünleme

Zayıf el yazısı becerileri

Dikkat ve Odaklanma Eğitimi

Motor Koordinasyon Eğitimi

Kaba-ince motor beceri gelişimi

Denge eğitimi

Kognitif Rehabilitasyon

Görsel algılama becerileri

Oyun becerileri

Motor beceriler

Praksis(Motor Planlama)Eğitimi

Sosyal Beceri Eğitimi

Bilateral Motor Koordinasyon

Vücut imajı eğitimi

Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi

İletişim becerilerinin geliştirilmesi

Normal gelişim becerilerini kazanma

Günlük Yaşam Aktivitelerinde bağımsız hareket etme becerileri kazanmaları

Duruş ve hareketle ilgili bozuklukları en aza indirme

Düzgün duruş ve hareket için duyu-algı-bilişsel motor bütünlüğü sağlamaları

Vücudunu koordineli kullanma

Araç,gereç ve ekipman kullanma becerilerini geliştirme

Self Regülasyon(Kendini ortama göre ayarlama becerisi,beden kontolü)

Ocular Motor Sistem(Visüel tracking,visüel perception,okuma hızı,derinlik algısı)

Executive fonksiyonlar(yürütücü işlevsellik)

Visüel spatial perception(mesafeleri ayarlayabilme yeteneği)

Pediatrik Ergoterapi kapsamında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlükleri, Üstün Yetenekli Çocuklar, Yazı Yazma ve İnce Motor Beceri Sorunları, Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu, Otizm, Serebral Palsi, Mental Motor Reterdasyon, Çeşitli Genetik Bozukluklar gibi nörogelişimsel problemleri olan tüm çocuklar standardize testler ile değerlendirilmekte, ev programı verilerek belli aralıklarla takip edilmekte ve çocuğun durumuna göre haftalık seanslarla Ergoterapi programına alınmaktadır.

Pediatrik Ergoterapi’de her çocuğa özel kişi merkezli  bütüncül yaklaşımlar uygulanmaktadır:

Çocuklarda tipik gelişimi engelleyebilecek duyusal, kognitif (bilişsel), fiziksel ve psikososyal faktörler standardize testler ile değerlendirilir. Duyu Bütünleme, postür, denge, ince motor beceriler, manipülatif beceriler, günlük yaşam becerileri, görsel motor kontrol,praksis, oyun becerileri, sağ-sol ayrımı, orta hattı çaprazlama, oküler-motor kontrol, görsel uzaysal algılama, dikkat, hafıza, oryantasyon, planlama, yazı yazma eğitimi gibi akademik becerileri de içeren kognitif algısal becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi ile toplumsal entegrasyonları sağlanmaktadır.

Çocuğun kendine bakım, okul, oyun, serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesi hedeflenmektedir.

Çocuğun okul ortamı, oyun, serbest zaman ve etkileşimde bulunduğu  tüm ortamlarda toplumsal katılımını sağlamak ve artırmak için fiziksel, çevresel, sosyal, kültürel ve kurumsal faktörler değerlendirilerek müdahale programı oluşturulur.

El Becerilerinin zayıflığı

Basketbol,futbol,masa tenisi oyunları oynarken zorlanma

Yazı yazma becerilerinin zayıflığı

Yazı yazarken uygun miktarda basınç kullanamama

Topu hedefe atmak için ne kadar kuvvet uygulayacağını bilememe

Hayvan severken,kapıyı kapatırken ne kadar kuvvet uygulayacağını bilememe

Sandalyede dik oturamamak ya da yazı yazarken başını dik tutamamak

Hareketli bir cismi takip edememe

Denge,postural ayarlamaları yaparken zorlanma

Vücudunun çift tarafının kullanılması,koordinasyonu gerektiren aktiviteleri yapmakta gücük çekmek(pedal çevirmek,yüzmek,düğüm atmak)

Kalem ya da makas gibi aletleri pozisyonlamada problem

Elbiselerin tersini düzünü bilememe

Bir bardağı dökmeden tutamamak

Karışık tezgah üzerindeki bir yerden istenen nesneyi bulamamak

Çekmece içerisinden aranan giysiyi bulamamak

Baş ve göz hareketlerinin uyumlu olmaması

Vücudunun her iki tarafını uyumlu kullanamaması

Vücut imajı-şeması problemi

Arkadaş uyum problemi ,kendi yaşıtlarıyla anlaşamamak

Yaşıtlarına uygun beceri gösterememek

Sorumluluklarını yerine getirememek

Kirli olmaktan rahatsızlık duymamak

Kişisel temizliğini tam yapmamak-söylemeden yapmamak

Odası dağınık şekilde bırakmak

Sıralı işlerde bir işi sırasına göre yapamamak(praksis becerileri)

Kurallı işleri yerine getirirken zorluk

Bir işi uzun süre sürdürememek ,bir işten sıkılıp hemen başka birisine geçmek

Dikkatini toplayamamak

Poşet ve ayakkabı bağlayamamak

Yaşıtlarına göre hareketlerde yavaşlık

Karmaşık komutları anlayamamak

Sabah ya da yatma zamanı rutinleri gibi günlük yaşam aktivitelerini planlama,organize etme,sıralama ve bitirmede zorluk

Sağ sol ayrımı problemleri

 
Yorumlar
"25 aylık küçük oğlumda otizm belirtileri mevcuttu.Ergoterapistimiz çocuğumun kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak problem alanlarımızı keşfetti.Sadece duyusal ya da sadece motor olarak değil terapistimizin anlattığı üzere duyusal,motor ve kognitif olarak kapsamlı bir terapi programına başladık ve şu an kısa sürede ilerlemeyi gördüm."
Yorum Yaz
Tanıtım videolarımız