Nasıl Çalışırız?

NDN MUTULUK DANIŞMA MERKEZİNE GELEN HER ÇOCUK;

  • Önce aileden kısa bir öykü alınır

  • Aileden çocuğun yaşadığı problem alanları belirlenir

  • Ergoterapist ve Psikolojik Danışman ayrı ayrı ailenin terapiden ve danışmanlık hizmetinden beklentilerini alır

  • Daha sonra Ergoterapist ve Psikolog kendi uzmanlık alanlarında ki kapsamlı bir değerlendirme ile ailenin beklentileri ile beraber çocuk ve aile için kısa dönem ve uzun dönem hedefler belirlenir.

  • Ergoterapi değerlendirmesinden sonra terapiye rehberlik etmesi için sadece çocuğun zayıf yanlarını değil güçlü yanları da tespit edilir.

  • Ergoterapist’in ve Psikolojik Danışmanın değerlendirmesinden sonra ortak bir rapor oluşturulur ve çocuk için en iyi ve doğru gelişimi sağlayacak destek programı oluşturulur

  • Gelen çocuklarımız sadece terapi de değil tüm günlük yaşamında(okul,oyun vb)  destekleyici stratejiler aileye paylaşılır ve aileye de hedefler belirlenir

  • Her seans sonunda aileye bilgiler verilir

  • Çocuğumuzun gelişim düzeyine göre hedeflenene süre sonunda Ergoterapist ve Psikolog tarafından tekrar değerlendirilir ve konulan hedeflere ulaştırılıp ulaştırılmadığı tespit edilerek yeni hedefleri gelişim düzeyine göre planlanır

Yorumlar
"Oğlum yazı yazarken kaleme düzgün basıncı uygulayamıyordu.Kalem ya da makas gibi aletleri pozisyonlamada problemlerimiz vardı.Çocuğum karışık bir zemin üzerinde bir şey ararken zorlanıyordu.Bisiklet gibi vücudun iki tarafını kullanması gerektiren aktivitelerde problem yaşıyordu.Şu an Ergoterapi seanslarımız çok verimli geçiyor.Teşekkür ederim"
Yorum Yaz
Tanıtım videolarımız