Kaygı Bozukluğu

Kendi arasında birçok dala ayrılmaktadır:

Seçici konuşmazlık (mutizm)

Başka durumlarda konuşuyor olmasına karşın, konuşmasının beklendiği toplumsal durumlarda (okulda), sürekli bir biçimde, konuşamıyor olması durumudur. Bu bozukluk eğitimle ya da işle ilgili başarıyı engeller ya da toplumsal iletişimi bozar. Bu bozukluğun süresi 1 aydır. Bu durum okulun birinci ayıyla sınırlı değildir.

Özgül fobi

Özgül bir nesne ya da durumla ilgili olarak belirgin bir korku ya da kaygı duyma durumudur.(uçağa binme, hayvanlar, ine yapılması...) Çocuklarda bu korku ya da kaygı, ağlama, bağırıp çağırarak tepki verme, donakalma ya da sıkıca sarılma ile kendini gösterebilir.

Sosyal fobi

Kişinin birçok toplumsal durumda belirgin bir korku ya da kaygı duymasıdır.Örneğin karşılıklı konuşma, tanımadık insanlarla karşılaşma, gözlenme (yemek yerken ya da içerken) ve başkalarının önünde bir eylemi gerçekleştirme (bir konuşma yapma) vardır. Çocuklarda bu durum yaşıtlarının olduğu ortamlarda ortaya çıkmaktadır.

Panik bozukluk            

Kişide aşağıdaki maddelerin 4'ünün de eşlik ettiği durumda panik bozukluk olması söz konusudur;

Çarpıntı, kalbin küt küt atması ya da kalp hızının artması

Terleme

Titreme ya da sarsılma

Soluğun daraldığı ya da boğuluyor gibi olma duyumu

Göğüs sıkışması ya da ağrısı

Bulantı

Baş dönmesi, bayılacak gibi olma durumu

Agorofobi

Aşağıdaki 5 durumdan 2'si (veya daha çoğu) ile ilgili olarak belirgin korku ya da kaygı duyma:

Toplu taşıma araçlarını kullanma

Açık yerlerde bulunma

Kapalı yerde bulunma

Kalabalık yerde bulunma veya sırada bekleme

Tek başına evin dışında olmaYaygın kaygı(anksiyete) bozukluğu

En az 6 aylık bir sürenin çoğu günüde birtakım olaylar ya da etkinlikleden dolayı(iş yada okulda başarı gösterebilme) ilgili olarak aşırı bir kaygı ve kuruntu vardır.Aşağıdaki belirtilerden en az 3 tanesini yaşarsanız(çocuklarda yalnızca bir maddenin olması yeterlidir)

Huzursuzluk

gergin ya da sürekli diken üzerine olma

kolay yorulma

kas gerginliği

odaklanmada zorluk çekme

zihnin boşalması

Kolay kızma

Uyku bozukluğu (uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük çekme ya da dinlendirmeyen uyku olması)

Yorumlar
"Kızım yaşıtlarına göre uygun beceri gösteremiyordu. İnce ve kaba motor becerisi problemlerimiz vardı.Dengemiz çok zayıftı.Yaşıtlarımıza göre hareketlerimizde yavaşlık vardı. Kızıma karmaşık bir komut söylediğim zaman anlamakta güçlük çekiyordu. Ergoterapistimiz sebeplerini çok güzel bir şekilde anlatıp tedavi programımıza başladık."
Yorum Yaz
Tanıtım videolarımız